Ont-moet-en
Home Teksten Aankondiging groep Mensen met een missie

Home

ONT-MOET-EN 
meditatiePassiebloem

Onze alledaagse werkelijkheid is vaak een harde werkelijkheid. De wereld van de dingen en gedachten is een wereld van competitie, afgunst, naijver, oorlog, misverstanden.

Maar daarin verweven is ook een andere werkelijkheid. De wereld van liefde en bewustzijn. De wereld van begrip voor elkaar. Van schoonheid, waarheid, goedheid.

Hoe verkrijgen we vrijheid.

Vrijheid om te kiezen voor het onder gaan in het verdriet om ons tekort, de ruzies, de eenzaamheid,

of om te kiezen voor het in verwondering aanvaarden van het wondermooie bestaan dat het leven is.

De twee werelden zijn met elkaar verward als een verwaarloosde klos vliegertouw. Hoe krijgen we daar weer orde in?

Daarover gaat deze website.